Kalkinlevitystä:

Kalkinlevitys on yritykseni pääasiallisin työllistävä työ syksyisin ja talvisin. 90% levitettävistä aineista on Nordkalkin tuotteita. Vuotuinen levitysmääräni on 4000-7000 tonnia. Vuosikohtaiset erot saattavat olla suuriakin. Levitysolosuhteet ovat suurin tekijä levitysmääriin ( roudaton talvi = huono, märkä syksy = huono ja päinvastoin. )

 Teen Satakunnan ja Pirkanmaan alueella kalkin ja teräskuonan ym. maanparannusaineiden levitystä. Isännät voivat myös ottaa suoraan minuun yhteyttä niin pellot tulee varmasti kalkittua. Lisäksi nykyään on yleistynyt erilaiset tuhkat voimalaitoksilta, niitä levitän myös jonkin verran. Levityskoneilla pystyy levittään myös broilerin kuivikelantaa, mahdollistaen pienet levitysmäärät, jopa n.4-5m3/ha.

Yhteistyö:

Teen kalkinlevitys - ja kauppayhteistyötä eri maatalouskaupoille, tärkeimmät yhteistyökumppanit ovat K-maatalous Häijää, K-maatalous Otra Tampere, Penkkimaki Oy Kiikoinen, K-maatalous Rauta Väisänen Kankaanpää sekä Agrimarket Pori. Broilerin kuivikelannan levitys tapahtuu yhteistyössä Jaakko Sepän broilerkasvattamon kanssa.

Lue lisää

Infoa:

Kalkitus tarkoittaa viljelymaan parannusta kalkin avulla. Se saa siis kasvit kasvamaan paremmin. Suomen maaperä on normaalisti hapanta, mutta happamuus vaihtelee maalajeittain.

Sijainti:

Kunta: Pori, Lavian kaupunginosa
Osoite: Heinolankulmantie 180
Lääni: Länsi-Suomen lääni
Maakunta: Satakunta
Seutukunta: Pohjois-Satakunta

Yhteystiedot:

Pekka Heinola
Heinolankulmantie 180
38600 Lavia
Puhelin 050- 3500 083
@ pekkaheinola37(at)gmail.com